Door de website van Beukers Toyota te bezoeken en te gebruiken, accepteert u deze voorwaarden zonder enig voorbehoud. Voor uw bezoek aan de website gelden dan ook deze voorwaarden, alsmede alle wettelijke bepalingen ter plaatse.

Inhoud

De website bevat informatie en reclame aangaande producten van Toyota. De producten die Toyota op deze website toont, zijn alleen bestemd voor de Europese markt. De beschreven reclamecampagnes zijn alleen van toepassing voor de betreffende landen.

Alle inlichtingen op deze site worden uitsluitend bij wijze van informatie gegeven.

Geen verklaring of garantie inzake nauwkeurigheid

Hoewel Beukers Toyota alles in het werk stelt om correcte informatie aan te bieden, kan de nauwkeurigheid van de informatie op deze site niet worden gegarandeerd. Beukers Toyota wijst alle verantwoordelijkheid en aansprakelijkheid voor de juistheid, de volledigheid of de authenticiteit van de informatie volledig af. Deze website en haar volledige inhoud worden "als zodanig" ter beschikking gesteld, zonder enige expliciete of impliciete garantie of rechten.

Brandstofverbruikcijfers en emissiewaarden

Alle op deze website aangehaalde indicatieve brandstofverbruikcijfers en emissiewaarden worden gemeten in een gecontroleerde omgeving overeenkomstig de Europese richtlijnen. De meting wordt uitgevoerd op een standaard productievoertuig. In de praktijk is het brandstofverbruik en de emissie mede afhankelijk van factoren zoals weersomstandigheden, belading, bandenspanning, rijgedrag, gebruik en uitvoering.

Persoonlijke gegevens/berichten van de gebruikers

Alle persoonlijke gegevens die u Beukers Toyota via deze website toevertrouwt, zullen uitsluitend door de onderneming worden gebruikt om haar dienstverlening te optimaliseren. Beukers Toyota stelt alles in het werk om de verzameling, verzending en opslag van persoonlijke gegevens te beveiligen, in overeenstemming met de aard van dergelijke informatie. Beukers Toyota zal uw persoonlijke gegevens niet gebruiken om ongevraagd berichten of informatie toe te sturen en evenmin zal Beukers Toyota uw gegevens uitwisselen of aan derden verkopen zonder uw toestemming.

Handelsmerk

Het handelsmerk, de logo's, afbeeldingen en servicevermeldingen op deze website zijn eigendom van Beukers Toyota, de Toyota Motor Corporation in Japan, TME, L&P of derden. Zij mogen niet worden gebruikt, gedownload, gekopieerd of op wat voor manier dan ook worden gedistribueerd zonder de uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van de Toyota Motor Corporation, TME, Autobedrijf Beukers of de betreffende derde, al naargelang het geval.

Hyperlinks

De site kan hyperlinks bevatten naar andere, compleet onafhankelijke internetsites. Beukers Toyota geeft geen enkele garantie voor de nauwkeurigheid, volledigheid of authenticiteit van de informatie die in een dergelijke hyperlink of op een andere internetsite wordt gegeven. De risico's die gepaard gaan met een bezoek aan dergelijke gekoppelde internetsites zijn volledig voor rekening van de bezoeker.

Aansprakelijkheid

Beukers Toyota wijst uitdrukkelijk alle aansprakelijkheid af voor directe, indirecte, incidentele of speciale schade die het gevolg is van, of op een of andere manier te maken heeft met, uw toegang tot of het gebruik van de website, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, verlies of schade veroorzaakt door computervirussen of door het gebruik van de informatie op de website.

Aanpassing van het beleid

Beukers Toyota behoudt zich het recht voor deze beleidsregels te allen tijde aan te passen in het belang van de zakelijke activiteiten en nodigt de bezoeker uit deze pagina af en toe te raadplegen om te controleren of er iets is veranderd.

Bel voor meer informatie 0174-412492 of mail naar Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.