Algemeen - Beukers Autobedrijf | Beukers Toyota | Westland

Beoordelingen

... Beukers Toyota
... beoordelingen

De Toyota C-HR. De Coupé High Rider. 

Wat een auto, hét nieuwe gezicht van Toyota! Fraaie coupé daklijn, een gespierde uitstraling, een overzichtelijke zitpositie en ruimte voor 5: de nieuwe Toyota C-HR crossover staat uiteraard ook bij Beukers Toyota in de showroom te pronken. Van SUV naar WOW. En nu al genomineerd voor Auto van het jaar 2017.

Dus of u nu in de stad op weg bent naar kantoor of lange ritten maakt in uw vrije tijd, in de nieuwe C-HR voelt u zich één met de weg. Glimlach verzekerd.

 

Proefrit actie

Boekt u tussen Kerst en Oud en Nieuw én/of in de eerste week van januari een proefrit voor de Toyota C-HR, dan verloot Beukers Toyota een mooi presentje onder de aanmelders! Maar ook zonder het presentje is een proefrit in de C-HR natuurlijk al een feestje!

 

Vul nu onderstaand aanmeld formulier in! 

Boek een proefrit

Aanhef
Ongeldige invoer

Voornaam(*)
Please let us know your name.

Achternaam(*)
Ongeldige invoer

Straat + Huisnummer(*)
Ongeldige invoer

Postcode(*)
Please write a subject for your message.

Plaats(*)
Ongeldige invoer

E-mail(*)
Please let us know your email address.

Telefoon
Ongeldige invoer

Veiligheidscode
Ongeldige invoer

 

View the embedded image gallery online at:
https://beukerstoyota.nl/over-beukers/2-algemeen#sigProIdfd6f71b7ff

Deze privacyverklaring is van toepassing op alle diensten die vallen onder Autobedrijf Beukers BV, hierna: Beukers Autobedrijf. Beukers Autobedrijf koopt als autodealer haar auto’s in bij de importeur Louwman & Parqui B.V. (onderdeel van Louwman Group). Beukers Autobedrijf is te allen tijde zelfstandig verantwoordelijk om aan de op haar rustende wettelijke (privacy)verplichtingen te voldoen. 

Deze Privacyverklaring bestaat uit de volgende onderdelen: 

 1. De verantwoordelijke 
 2. Ons doel: bescherming van persoonsgegevens 
 3. Wat zijn persoonsgegevens 
 4. Welke persoonsgegevens verwerken wij van u 
 5. Waarvoor gebruiken wij uw persoonsgegevens 
 6. Beveiliging en verwerkers 
 7. Uw rechten en contact 

 1. De Verantwoordelijke 

Beukers Autobedrijf is verantwoordelijke voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Beukers Autobedrijf streeft ernaar om diensten van een hoge kwaliteit te leveren. Betrouwbaarheid is daarbij een belangrijke factor. Respect voor de privacy van onze klanten en een zorgvuldige omgang met hun persoonsgegevens zien wij als een belangrijk onderdeel van de betrouwbaarheid van dienstverlening. In deze privacyverklaring vindt u algemene informatie over hoe wij met uw persoonsgegevens omgaan. 

 

 1. Ons doel: Bescherming van persoonsgegevens 

Beukers Autobedrijf respecteert de persoonlijke levenssfeer van haar klanten. Bij de uitvoering van haar activiteiten is de bescherming van persoonsgegevens voor Beukers Autobedrijf dan ook zeer belangrijk. Persoonsgegevens worden met de grootst mogelijke zorgvuldigheid behandeld en beveiligd. Beukers Autobedrijf stelt alles in het werk om de verzameling, verzending en opslag van persoonlijke gegevens te beveiligen, in overeenstemming met de aard van dergelijke informatie. Beukers Autobedrijf heeft technologische oplossingen geïmplementeerd met het doel uw persoonsgegevens te beschermen tegen onbevoegde toegang en gebruik van deze gegevens. Indien nodig zullen wij deze maatregelen aanpassen wanneer er nieuwe, algemeen geaccepteerde beveiligingsstandaarden of technologie beschikbaar komt. 

 

 1. Wat zijn persoonsgegevens? 

Zodra gegevens u kunnen identificeren als persoon worden deze gegevens persoonsgegevens genoemd. Voorbeelden van persoonsgegevens zijn uw naam, adres, geboortedatum en bankrekeningnummer. Ook kan uw IP-adres of gebruikersnaam als persoonsgegeven worden aangemerkt. Om gebruik te kunnen maken van onze diensten, hebben wij uw persoonsgegevens nodig. 

 

 1. Welke persoonsgegevens verwerken wij van u? 

Wij willen u graag goed van dienst zijn zoals u van ons gewend bent. Om er voor te zorgen dat u gebruik kan maken van onze diensten, hebben wij uw persoonsgegevens nodig. 
Afhankelijk van de dienst die u bij ons afneemt, kunnen wij onder andere de volgende persoonsgegevens van u vragen:

Naam 

Geboortedatum 

Adres 

Gebruikersnaam en wachtwoord 

Postcode 

Gebruikslogs 

Woonplaats 

IP-adres 

E-mailadres 

Taal 

Telefoonnummer 

Geslacht 

De persoonsgegevens die u opgeeft, zullen wij alleen gebruiken voor de doeleinden die wij vooraf aan u hebben gecommuniceerd. Verder kunt u in deze privacyverklaring meer informatie vinden over een aantal van deze doeleinden. 

Daarnaast kan Beukers Autobedrijf in het kader van de uitvoering van een overeenkomst met u de volgende gegevens verwerken: 

 • kenteken, serienummer en model van een voertuig;
 • technische gegevens over een voertuig;
 • onderhoudshistorie van een voertuig;
 • eigendomshistorie van een voertuig (tenaamstellingsgegevens);
 • andere gegevens relevant voor de betreffende overeenkomst.
 • technische gegevens over een voertuig, waaronder connected car. 

 1. Waarvoor gebruiken wij uw persoonsgegevens? 

Geen verkoop van persoonsgegevens aan derden 

Graag blijven wij eerlijk en transparant over het gebruik van uw persoonsgegevens. Uw persoonsgegevens die u ons hebt verstrekt om gebruik te kunnen maken van de dienstverlening van Beukers Autobedrijf, zullen enkel worden gebruik voor de doeleinden die hieronder zijn genoemd. Wij zullen uw persoonsgegevens niet verkopen aan derden, maar gegevens kunnen wel binnen de genoemde doeleinden worden uitgewisseld binnen Louwman Group. 

Doel en gebruik van persoonsgegevens 

De verwerkingen van uw persoonsgegevens vinden altijd plaats op basis van een wettelijke grondslag, namelijk: 

 • Uitvoering van een overeenkomst met u; 
 • Gerechtvaardigd belang van Beukers Autobedrijf of een derde, zoals bijvoorbeeld marketing, reclame, beveiliging, (misdaad)preventie, IT-beheer, onderzoek en analyse naar eigen producten of diensten, bedrijfshuishouding, juridische zaken, intern beheer ; 
 • Toestemming van u; 
 • Een wettelijke verplichting; of 
 • Vervulling van een taak van algemeen belang. 

Wij lichten het bovenstaande hieronder graag nog toe. 

Als dealerbedrijf levert Beukers Autobedrijf producten en diensten op het gebied van de automotive branche. Wij verzamelen en gebruiken uw persoonsgegevens die u aan ons hebt toevertrouwd om u van dienst te kunnen zijn of u te informeren. Bij het afsluiten van een product, het afnemen van een dienst of wanneer u contact met Beukers Autobedrijf heeft, legt Beukers Autobedrijf persoonsgegevens vast. Beukers Autobedrijf verwerkt deze persoonsgegevens voor het aangaan en uitvoeren van onze dienstverlening alsmede voor de hieronder genoemde doeleinden. 

Voorkomen van fraude en misbruik. Helaas worden bedrijven, zo ook Beukers Autobedrijf, soms geconfronteerd met ten onrechte ingediende claims of declaraties. Hiermee zijn Beukers Autobedrijf en zijn klanten niet gebaat. Persoonsgegevens kunnen ook worden gebruikt om dit soort misbruik tegen te gaan. 

Delen met derden . Voor een aantal diensten maken wij gebruik van externe partijen die ons ondersteunen bij het leveren van het door u gevraagde product of dienst en worden om die reden uw persoonsgegevens met deze derde gedeeld. Uw persoonsgegevens kunnen worden doorgegeven aan andere bedrijven binnen Louwman Group, dan wel derde partijen welke de aangeboden diensten en/of producten (helpen te) leveren. Uiteraard maken wij met deze externe partijen goede afspraken over de zorgvuldige omgang met uw persoonsgegevens. 

Indien u daar expliciet toestemming voor heeft gegeven kan Beukers Autobedrijf uw persoonsgegevens delen met Toyota Motor Europe en bedrijven binnen Louwman Group (zie www.louwmangroup.nl), waaronder Toyota Nederland, Lexus Nederland, Alcredis Finance, Suzuki Nederland, Louwman Retail, Louwman Exclusive Cars, Van Dorst Automotive, Blauwendaal, Rüttchen Automotive, Auto.nl en het Louwman Museum. Deze bedrijven kunnen u informatie over hun diensten en/of producten aanbieden. Indien u hier niet langer prijs op stelt, kunt u de door u verstrekte toestemming altijd intrekken. 

Verbetering van de dienstverlening. Wij gebruiken uw persoonsgegevens die wij middels onze diensten verzamelen om u goed van dienst te kunnen zijn en nieuwe producten en diensten te kunnen ontwikkelen. 

Verbetering website en applicaties. Om onze website constant te kunnen blijven verbeteren, houdt Beukers Autobedrijf (persoons)gegevens bij over het gebruik van onze website middels cookies, web beacons en andere soortgelijke technologieën voor het opslaan van informatie. Ons doel is advertentie-uitingen te personaliseren en een betere, snellere en veiligere klantervaring te kunnen bieden. 

Deze gegevens, die onder omstandigheden persoonsgegevens kunnen zijn, kunnen wij delen met derde partijen die voor ons analyses uitvoeren. Voor informatie over cookies, of wanneer u geen cookies wenst verwijzen wij naar onze cookieverklaring. 

Relatiebeheer en marketing. Wij verwerken persoonsgegevens voor ons relatiebeheer en om gerichte marketingactiviteiten uit te voeren. Op basis van gegevens uit interne en externe bronnen en uw bezoek aan onze webpagina’s kunnen wij u passende en gerichte commerciële aanbiedingen doen, bijvoorbeeld via post, telefoon of internet. 

Wettelijke verplichtingen. De mogelijkheid bestaat dat wij genoodzaakt zijn om persoonsgegevens te verstrekken aan autoriteiten of andere derden. Bijvoorbeeld als dit noodzakelijk is in verband met een wettelijke verplichting of voor de uitvoering van een publiekrechtelijke taak. 

Bewaartermijn. Wij bewaren uw persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk, tenzij er een wettelijke plicht op ons rust om persoonsgegevens langer te bewaren. Wij hebben uw persoonsgegevens nodig om u goed van dienst te kunnen zijn. Dit bepaalt ook in eerste instantie de termijn die wij hanteren in het bewaren van uw persoonsgegevens. Ons basisprincipe is dat wij persoonsgegevens alleen bewaren zo lang dat nodig is om u de dienst te kunnen leveren of zolang hiervoor een gerechtvaardigd belang is. Hierna zullen wij uw persoonsgegevens verwijderen, afschermen of anonimiseren. 

Om te voldoen aan contractuele verplichtingen, kunnen van u verzamelde gegevens worden bewaard zo lang het contract van kracht is en – afhankelijk van de aard en de omvang van het contract –daarna teneinde te voldoen aan de wettelijke vereisten voor bewaring en om enige vragen te kunnen beantwoorden of klachten te kunnen oplossen na beëindiging van het contract. Gegevens die naar onze mening nodig zijn om vorderingen tegen ons te beoordelen en te voorkomen of om strafrechtelijke procedures in te stellen of om vorderingen tegen u, ons of derden te voorkomen, kunnen door ons worden bewaard zo lang de betreffende procedures zouden kunnen worden ingesteld. 

 

 1. Beveiliging en verwerkers 

Wij beveiligen uw persoonsgegevens die bij ons worden opgeslagen. Wij doen er vanzelfsprekend alles aan om uw persoonsgegevens zo goed mogelijk te beveiligen tegen onbevoegde toegang, verlies of diefstal. Wij hebben hiervoor intern een beleid opgesteld om ervoor te zorgen dat onze producten en diensten zodanig worden ingericht en er standaard een passend beveiligingsniveau van toepassing is. Medewerkers van Beukers Autobedrijf hebben alleen toegang tot uw persoonsgegevens als dit noodzakelijk is voor de uitoefening van hun functie. 

Wij maken afspraken over de beveiliging van uw persoonsgegevens die wij bij een externe partij laten verwerken. Als wij voor onze diensten een externe partij inschakelen die voor ons persoonsgegevens verwerkt, dan zorgen wij ervoor dat deze partij ook aan onze beveiligingseisen voldoet. Dit doen wij door middel van het sluiten van een zogeheten ‘verwerkersovereenkomst’ waarin wij onder meer afspraken vastleggen over de te nemen beveiligingsmaatregelen en over het gebruik van de persoonsgegevens. 

 

 1. Uw rechten en contact 

U heeft het recht om de persoonsgegevens die wij van u verwerken, in te zien. Daarnaast heeft u in sommige gevallen het recht om de verwerking van persoonsgegevens te laten corrigeren, blokkeren of verwijderen. Verder heeft u het recht om uw toestemming in te trekken, voor zover onze verwerking van uw persoonsgegevens daarop is gebaseerd, het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, het recht op beperking van de u betreffende verwerking en het recht op dataportabiliteit. Dit laatste houdt in dat u uw persoonsgegevens over kan (laten) dragen. Mocht u gebruik van uw rechten willen maken, neem dan contact op met Beukers Autobedrijf. Als u vragen heeft over de manier waarop Beukers Autobedrijf met uw persoonsgegevens omgaat, of één van uw privacyrechten wilt uitoefenen kunt u via telefoon of email contact met Beukers Autobedrijf opnemen, onder vermelding van ‘Privacy Beukers Autobedrijf’. Indien Beukers Autobedrijf niet of niet volledig kan vaststellen op welke persoonsgegevens uw verzoek tot inzage, wijziging of verwijdering betrekking heeft, kan Beukers Autobedrijf u vragen om uw verzoek (nader) te specificeren. Beukers Autobedrijf schort de uitvoering van uw verzoek op totdat u de (nadere) specificatie heeft verstrekt. 

Wij hebben onze privacyverklaring op 23-05-2018 voor het laatst gewijzigd. Beukers Autobedrijf behoudt zich het recht voor haar privacybeleid aan te passen. Beukers Autobedrijf adviseert u dan ook regelmatig op deze pagina te kijken of er veranderingen zijn doorgevoerd. Bij wezenlijke wijzigingen in ons privacybeleid zullen wij u informeren. 

Door de website van Beukers Toyota te bezoeken en te gebruiken, accepteert u deze voorwaarden zonder enig voorbehoud. Voor uw bezoek aan de website gelden dan ook deze voorwaarden, alsmede alle wettelijke bepalingen ter plaatse.

Inhoud

De website bevat informatie en reclame aangaande producten van Toyota. De producten die Toyota op deze website toont, zijn alleen bestemd voor de Europese markt. De beschreven reclamecampagnes zijn alleen van toepassing voor de betreffende landen.

Alle inlichtingen op deze site worden uitsluitend bij wijze van informatie gegeven.

Geen verklaring of garantie inzake nauwkeurigheid

Hoewel Beukers Toyota alles in het werk stelt om correcte informatie aan te bieden, kan de nauwkeurigheid van de informatie op deze site niet worden gegarandeerd. Beukers Toyota wijst alle verantwoordelijkheid en aansprakelijkheid voor de juistheid, de volledigheid of de authenticiteit van de informatie volledig af. Deze website en haar volledige inhoud worden "als zodanig" ter beschikking gesteld, zonder enige expliciete of impliciete garantie of rechten.

Brandstofverbruikcijfers en emissiewaarden

Alle op deze website aangehaalde indicatieve brandstofverbruikcijfers en emissiewaarden worden gemeten in een gecontroleerde omgeving overeenkomstig de Europese richtlijnen. De meting wordt uitgevoerd op een standaard productievoertuig. In de praktijk is het brandstofverbruik en de emissie mede afhankelijk van factoren zoals weersomstandigheden, belading, bandenspanning, rijgedrag, gebruik en uitvoering.

Persoonlijke gegevens/berichten van de gebruikers

Alle persoonlijke gegevens die u Beukers Toyota via deze website toevertrouwt, zullen uitsluitend door de onderneming worden gebruikt om haar dienstverlening te optimaliseren. Beukers Toyota stelt alles in het werk om de verzameling, verzending en opslag van persoonlijke gegevens te beveiligen, in overeenstemming met de aard van dergelijke informatie. Beukers Toyota zal uw persoonlijke gegevens niet gebruiken om ongevraagd berichten of informatie toe te sturen en evenmin zal Beukers Toyota uw gegevens uitwisselen of aan derden verkopen zonder uw toestemming.

Handelsmerk

Het handelsmerk, de logo's, afbeeldingen en servicevermeldingen op deze website zijn eigendom van Beukers Toyota, de Toyota Motor Corporation in Japan, TME, L&P of derden. Zij mogen niet worden gebruikt, gedownload, gekopieerd of op wat voor manier dan ook worden gedistribueerd zonder de uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van de Toyota Motor Corporation, TME, Autobedrijf Beukers of de betreffende derde, al naargelang het geval.

Hyperlinks

De site kan hyperlinks bevatten naar andere, compleet onafhankelijke internetsites. Beukers Toyota geeft geen enkele garantie voor de nauwkeurigheid, volledigheid of authenticiteit van de informatie die in een dergelijke hyperlink of op een andere internetsite wordt gegeven. De risico's die gepaard gaan met een bezoek aan dergelijke gekoppelde internetsites zijn volledig voor rekening van de bezoeker.

Aansprakelijkheid

Beukers Toyota wijst uitdrukkelijk alle aansprakelijkheid af voor directe, indirecte, incidentele of speciale schade die het gevolg is van, of op een of andere manier te maken heeft met, uw toegang tot of het gebruik van de website, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, verlies of schade veroorzaakt door computervirussen of door het gebruik van de informatie op de website.

Aanpassing van het beleid

Beukers Toyota behoudt zich het recht voor deze beleidsregels te allen tijde aan te passen in het belang van de zakelijke activiteiten en nodigt de bezoeker uit deze pagina af en toe te raadplegen om te controleren of er iets is veranderd.

Bel voor meer informatie 0174-412492 of mail naar Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Beukers Autobedrijf
Monsterseweg 121
2691 JE 's-Gravenzande

Tel. 0174-412492
Fax. 0174-420215
Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
www.beukerstoyota.nl

contactformulier
Ook online kunt u uw werkplaats afspraak boeken. Zoek een moment dat het u schikt en wij staan voor u klaar!
Autobedrijf Beukers heeft een share gedeeld4 dagen geleden

Hij zit eraan te komen; de vierde generatie van de Toyota Yaris. En wat is die gaaf!!

Hier alvast een kort filmpje van het exterieur en interieur. Meer info volgt. We zijn nu vooral benieuwd naar wat jullie ervan vinden!
Bekijk meer

Autobedrijf Beukers heeft een foto gedeeld1 week geleden

Altijd al de Toyota RAV4 2.5 Hybrid willen ervaren? Dan is dit je kans!

Raad waar de RAV4 staat! Weet jij de exacte locatie te benoemen hieronder in de reacties? Dan mag jij een weekend lang rijden in deze geweldige Toyota!Bekijk meer

Autobedrijf Beukers heeft een foto gedeeld2 week geleden

Een nieuwe week is begonnen en Piet is er klaar voor! #WerkPlezier

Autobedrijf Beukers heeft een foto gedeeld3 week geleden

Winterbanden, echt de veiligste keus.
Het wisselseizoen is gestart!

Bij lagere temperaturen (7 graden en lager) zijn winterbanden écht de veiligste keus. De auto heeft aanzienlijk meer grip en een kortere remweg. Niet alleen met sneeuw of bevriezing, maar ook op een nat wegdek.
• Meer grip en een kortere remweg.
• Minder kans op aquaplaning.
• Uw banden blijven flexibel tijdens lage temperaturen.
• Speciaal profiel en rubbersamenstelling voor lage temperaturen.
• Winterbanden zijn in veel landen verplicht bij lage temperaturen.
Plan nu een afspraak voor de bandenwissel, zo bent u de drukte in onze werkplaats voor.
Bekijk meer

Autobedrijf Beukers heeft een album gedeeld4 week geleden

De nieuwe Toyota C-HR wordt een stuk krachtiger met de 2.0 High Power Hybrid motor!

Begin volgend jaar zal de gefacelifte Toyota C-HR aan de Monsterseweg in 's-Gravenzande zijn intrede maken. Met een gerestylede voor-en achterkant en hele stoere lichtmetalen velgen is dit een model om weer naar uit te kijken.

Hier alvast wat mooie plaatjes van de nieuwe C-HR! Wat vind jij ervan?
Bekijk meer

Autobedrijf Beukers heeft een foto gedeeld1 maand geleden

Tankstations verkopen vanaf nu E10 in plaats van Euro 95 ❗️

Sinds vorige week zijn tankstations wettelijk verplicht om E10-benzine te verkopen. Je tankt als het ware nog steeds Euro 95, maar dan in een andere samenstelling.
Deze brandstof bevat tot 10% duurzame bio-ethanol. Auto's die op E10 rijden, stoten daardoor gemiddeld 2% minder C02 uit en dat is natuurlijk beter voor het milieu.

Met bijna alle Toyota-modellen na 1998 kunt u gewoon E10 tanken. Twijfelt u toch nog? Check het dan op www.e10check.nl voor meer informatie.
Bekijk meer

Autobedrijf Beukers heeft een foto gedeeld1 maand geleden

Een van de eerste koude ochtenden en dat levert natuurlijk mooie plaatjes op!

Autobedrijf Beukers heeft een foto gedeeld1 maand geleden

Na ruim 236.413 heerlijke bakkies koffie was het tijd voor een nieuwe koffiemachine!

Met dit apparaat kunnen we u voorzien van nog lekkerdere koffie, espresso, cappuccino, thee, chocolademelk en ga zo maar door... 😋

Komt u ook snel proeven?
Bekijk meer